با حضور استاندار استان و مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی ایران ,  رئیس اتاق مشترک ایران و امارات , فعالان اقتصادی تشکلها, کارگزاران و مدیران بخش های دولتی برای اولین بار در کشور مورخ 98/11/30 در اتاق بازرگانی قم برگزار گردید .