سلام من به مدینه، به آستان رفیعش 

به #مسجد نبوی و به لاله های غریبش 

سلام من به #علی و به حلم و صبر عجیبش

  سلام من به #بقیع و چهار قبر غریبش

 

روابط عمومی اتاق #بازرگانی #قم

8-shaval.jpg - 298.54 kB