صنایع غذایی و دارویی

صنایع غذایی و دارویی

ردیف نام نام خانوادگي نام شرکت تلفن همراه
1 مرتضي شاه نظري درچه آريو پروتئين رسالت 9136026092
2 محمود عموزاده شركت راما مهر آريا 9121539180
3 ناصر گورابي ناصر گورابي آريان کيمياتک 9126085641
4 نادر نقشينه پارس کرون 9128054038
5 سعيد يوسف زاده گروه صنعتی لینا 9121518032
6 محمد رنج برشيرازي شركت كشت و صنعت احمر 9121519567
7 حميد خابوري آرد درخشان قم 9125233599
8 رضا قنبري شرکت سپید دانه قم 9121537332
9 فرشاد عبادي جوکي بيژن شیرین آفرینان خورشید 9122375600
10 حميدرضا يوسف زاده شركت آريا راما 9121510360
11 جعفر یاری منش اتحادیه شرکت های کشاورزی مرغداران قم 9123512372
12 بهمن پهلوان زاده شرکت توليدي نيکي مهر قم 9122532138
13 عليرضا غلامي صنايع غذائي شيرين فام قم 9122527104
14 سعيد عليان راد شرکت شهد شاد آفرین 9126520026
15 جواد محمدي زماني صنايع غذايي پديده شيرين م 9124531748
16 سيدحسين طباطبائي شرکت پارس گل نرگس 9121100174

    خانهخدماتخبرتماس