صنایع معدنی

صنایع معدنی

ردیف نام نام خانوادگي نام شرکت تلفن همراه
1 حامد ظريف خدمتگذارنظامي شرکت شیشه نشکن آدینا جام سپهر 9155135769
2 مرتضی طالقانی اصفهانی آوا پليمر پويا 9121112317
3 محمدعلي سيفي کاشاني شرکت بین المللی سرامیک های نسوز آذرخش قم 9121539141

    خانهخدماتخبرتماس