صنایع نساجی و چرم و کفش

صنایع نساجی و چرم و کفش

ردیف نام نام خانوادگي نام شرکت تلفن همراه
1 محمدرضا مقدم شرکت کيميا پلي استر قم 9121518046
2 عبدالمجید چینی ساز شرکت آي سوداسالار 9121519773
3 احسان شفيعي منفرد دیبا الیاف آرین 9121208663
4 جعفر شهناززاده شرکت آريا گرانول قم 9121515861
5 مؤيد پورشريف ش گرانول نسرين پلاست 9121534120
6 مصطفي کرماني مصطفي\کرماني 9123514630
7 مجيد فدوي صامتي مجید \فدوی امتی 9121530407
8 علي ريحاني شرکت صنيع آورشيمي 9121214211
9 علي شجاع علي\شجاع 9125536914
10 حسن صديقيان حسن\صديقيان 9121518456
11 روح الله اسکندري روح الله \اسکندری 9128549122
12 حسين صادق زاده کفاش حسين\صادق زاده کفاش 9121512192
13 حسين راه آور حسين\راه آور 9126514853
14 حسن روشن روش حسن\روشن روش 9124514615
15 احمد شهناززاده احمد شهناز زاده 9122518717
16 مهدي حميدي ازغدي شركت نساجي لاله مهرگان 9121210798
17 علیرضا راد بازرگانی صادرات فرش راد 9121518962

    خانهخدماتخبرتماس