تقدیر و تشکر از رئیس سازمان جهاد


جناب آقای دکتر پورمیدانی
حضور اثربخش جنابعالی در مسئولیت سازمان جهادکشاورزی استان آثار پربرکتی را برای تولید استراتژیک مواد غذایی در استان مقدس قم ظاهر ساخته است که به عنوان یک اثر ماندگار از مدیریت هوشمند حضرتعالی محسوب می گردد.
 امید است در کلیه امور به ویژه حوزه پژوهش و تحقیقات در محور صنایع تبدیلی غذایی و تحقق اهداف امنیت غذایی موفق و پایدار باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    خانهخدماتخبرتماس