برادر بزرگوار و اندیشمند اقتصادی جناب آقای دکتر سلطانی

با اهدا سلام؛
بدین وسیله عضویت مجدد جنابعالی به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون اتاق های آسیا_اقیانوسیه (CACCI) تبریک عرض می نمایم.
رجاء واثق دارم با افکار بلند و ذهن استراتژیست شما نماینده افتخارآفرینی از سوی بخش خصوصی در این تشکل اقتصادی جهانی خواهد بود و با یک نقشه راه مناسب می توانید راهبردهای اثربخشی را در پیوند اقتصاد ملی کشور عزیزمان با اقتصاد جهانی فراهم آورده و در فرآیند بهبود شاخص های اصلی اقتصاد کشور اثرگذار باشید
موفق و پایدار بمانید.

ابوالفضل خاکی
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    خانهخدماتخبرتماس