اعضاء شورای گفتگو

دبیر شورای استانی :

ابوالفضل خاکی

سرپرست دبیرخانه شورا :

محمد حاجی زمانی

تلفن :

37787196 (025)

نمابر :

37775156 (025)

پست الکترونیکی :

_

وب سایت :

www.qccima.ir

همکاران دبیرخانه شورا :

محمد فرخی نیا

اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورای استانی:

 1. محمد حیدری

  • مدیر عامل شرکت فریدولین

  • تاریخ شروع عضویت: 1399/06/31

 2. محمد مهدی خاقانی

  • مدیر عامل شرکت تعاونی صنایع پلاستیک

  • تاریخ شروع عضویت: 1399/06/31

 3. مجتبی حاج حسینی

  • مدیرعامل مولدان صنایع شیمی

  • تاریخ شروع عضویت: 1399/06/31

 4. سید عبدالرسول موسوی

  • رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل

  • تاریخ شروع عضویت: 1399/06/31

 1. محد آقاجانی

  • رئیس انجمن قطعه سازان استان

  • تاریخ شروع عضویت: 1399/10/04

 2. علیرضا هاشمی

  • رئیس انجمن صنایع برق و الکترونیک

  • تاریخ شروع عضویت: 1399/06/31

 3. ابوالفضل صادقی

  • رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف

  • تاریخ شروع عضویت: 1399/10/04

 4. زکریا غلامی

  • رئیس هیات مدیره انجمن سنگ لاشه

  • تاریخ شروع عضویت: 1399/06/31

  خانهخدماتخبرتماس