جلسه کارشناسی شورای گفتگو در خصوص تعیین تکلیف اسناد کارخانجات قدیم جاده قم تهران که بالغ بر ۲۰۰ واحد صنعتی هستند در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل گردید

در این جلسه با توجه به احکام قضایی که برای مدعیان زمین واحدها صادر شده و فرایند صدور سند را متوقف ساخت است مقرر شد اقرارنامه نماینده مالکین مبنی بر عدم اعتراض برای اسناد واحدهای ساخته شده که قبلاً توافق اجمالی به عمل آمده تهیه و به اداره راه و شهرسازی ارائه گردد

همچنین مقرر شد به مدت ۲۰ روز با هماهنگی کارشناسان اداره مذکور و نماینده واحدهای صنعتی هماهنگی برای افراد ذینفع به عمل آمده تا در روند صدور اسناد تسریع گردد

گفتنی است از واحدهای مرتبط با این موضوع تاکنون ۳۸ واحد اسناد خود را دریافت نموده اما زمین ‌های آنها با نقشه های رسمی تفاوت جزئی دارد که مقرر شد از سوی اداره کل ثبت اسناد و اداره کل راه و شهرسازی و همکاری واحدها اصلاحات صورت پذیرد

روابط عمومی اتاق بازرگانی قم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    خانهخدماتخبرتماس