پایه پولی از عوامل بنیادین و اثرگذار بر نرخ تورم است که در سال ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود در دهه گذشته رسید.
پایه پولی با رشد ۴۳ درصدی رکوردی کم سابقه را ثبت کرد.
این عدد ۲۳ درصد بالاتر از میانگین دهه ١٣٩٠ بود.
لذا ضروری است که دولت انضباط مالی در بودجه را اعمال نماید.
در غیر این صورت می تواند تبعات بسیار منفی برای اقتصاد ملی ما به همراه آورد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی قم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    خانهخدماتخبرتماس