در راستای طرح های ارتباط صنعت و دانشگاه روز چهارشنبه مورخ ۱۱ اسفند ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قم رئیس دانشگاه صنعتی استان به عنوان مهمان حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم وی سیاست های وزارت علوم در خصوص گسترش مبانی رشته های فنی مهندسی و خط مشی های استان را تشریح نمود.

در این برنامه خبرنگار سیمای قم ضمن تماس مستقیم با اتاق بازرگانی قم نظرات بخش خصوصی را در رابطه با سخنان وی جویا شد.

در پاسخ دبیرکل اتاق بازرگانی مباحث محوری را در این قلمرو بیان نمود وی با اشاره به دو چالش اصلی در خصوص تربیت نیروهای فنی خارج از نیازهای بخش صنعتی و لزوم نیازسنجی واقعی برای طراحی دوره های مناسب با بازار کار و مهارت های موردنیاز مطالب خود را عنوان نمود

و در بخش دوم چالش پژوهش های دانشگاهی و عناوین پایان نامه ها که توسط دانشجویان بدون بررسی نیاز به بخش صنعت انتخاب می‌شوند و همچنین اساتید محترم داور و راهنما در یک قلمرو ایزوله شده و بدون ارتباط با خارج از دانشگاه آنها را تایید می نمایند که صرفاً کارنامه دانشجو را برای عبور از مقطع تحصیلی هدف قرار می‌دهد مورد پرسش قرارداد.

در ادامه ریاست محترم دانشگاه رویکرد جدید دانشگاه را در راستای تولید محور عنوان نمود و از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی درخواست نمود تا ارتباط سازمان یافته و منسجم را بین دانشگاه و صنعت طراحی و اجرایی نماید.

گفتنی است علی رغم این دو چالش دانشگاه صنعتی قم به ویژه دفتر ارتباط با صنعت این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاههای استان بیشترین تعاملات را تاکنون داشته‌اند اما کفایت نمی نماید و ضروری است برنامه‌های منسجم‌تر و پیوند یافته به اجرا درآید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    خانهخدماتخبرتماس