جلسه هماهنگی و کارشناسی شورای گفتگو با هدف دستیابی به راه حل های تعاملی در رفع موانع تولید و صادرات با حضور نمایندگان سازمان بازرسی، اداره کل امور مالیاتی و سازمان صمت در سالن جلسات اتاق بازرگانی به ریاست جناب آقای ابوالفضل خاکی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی در این جلسه ابتدا ۲۴ مورد از موانع احصاء شده در ستاد تسهیل و رفع موانع کشور که مسئولیت آن با وزارت صمت می‌باشد توسط رئیس اتاق بازرگانی بیان گردید

وی خواستار همکاری مدیران دولتی در راس آنها شد و بیان داشت: در بخش نامه اخیر سازمان امور مالیاتی متاسفانه امتیازات بخشنامه های قبلی در خصوص حذف جرایم و تقسیط بلند مدت نادیده گرفته شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این جلسه با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و مسائل مختلفی که در سازمان امور مالیاتی دارند گفت: برخی از تولیدکنندگان علیرغم بستانکاری از دولت مجبور به پرداخت مالیات های مضاعف هستند که علاوه بر کاهش نقدینگی شرکتها نه تنها باعث عدم رشد و توسعه شرکت شده است بلکه از سوی دیگر دلیلی برای تعدیل نیرو شرکت ها گردیده است و اگر هدف ما حمایت از تولید است این روش آسیب جدی را به بخش تولید وارد خواهد نمود

در این جلسه مصوب شد پیگیری لازم در خصوص رفع موانع از طریق مکاتبه و مذاکره با نهاد های فرادست سازمان امور مالیاتی به عمل آید و موضوع در جلسه اصلی شورای گفتگو مطرح و تصمیم‌گیری نهایی به صورت گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    خانهخدماتخبرتماس