هفدهمین جلسه همایش مالیاتی

هفدهمین جلسه همایش مالیاتی

بدینوسیله به اطلاع فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی می رساند سرپرست هیأت حل اختلاف مالیاتی فهرست پرونده های قابل طرح در آذر ماه را به این اتاق اعلام نموده است. همانطور که مطلع هستید شوراهای حل اختلاف مالیاتی بین مودیان و ممیزان به صورت ماهانه طبق برنامه زمان بندی تشکیل و مباحث جهت تصمیم گیری مطرح میشوند
اتاق بازرگانی قم مشاور امین حقوقی را به صورت پاره وقت جذب نموده و روزهایی از ماه در اتاق جهت خدمات مشاوره‌ای و ارائه راهنمایی های حقوقی حضور خواهند داشت.
لذا خواهشمند است در صورت نیاز همراه با مدارک مثبته در هفدهمین جلسه که روز دو شنبه 08/09/1400 از ساعت 10:00 الی 12:00 تشکیل می‌گردد حضور بهمرسانید.
بدیهی است این مشاوره رایگان و در راستای حل مشکلات اعضای تحت پوشش و کلیه فعالان اقتصادی، برنامه ریزی شده است.
ضمناً مودیانی که وقت رسیدگی به پرونده های آنها قبل از تاریخ فوق میباشد، میتوانند با مشاور مالیاتی جناب آقای محمد حسین سوهانی به شماره 09121116988 و یا نماینده اتاق بازرگانی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی جناب آقای مصطفی کرمانی به شماره 09123514630
حتی در ساعات غیر اداری و تعطیل تماس و مشاوره لازم را دریافت نمایند.

روابط عمومی اتاق بازرگانی قم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.

    خانهخدماتخبرتماس