نشست تعاملی بین دانشگاه قم با اتاق بازرگانی بر اساس تفاهم نامه بهمن ماه سال ۱۳۹۹ انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی در این جلسه تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش، دفتر ارتباط با صنعت و دانشگاه و نماینده انجمن علمی دانشجویان دانشگاه قم حضور داشتند.

در این نشست مصوب گردید کارگروه مشترک برای بررسی و ارزیابی ظرفیت های طرفین تشکیل و نتایج آن طی دو هفته آینده به اتاق بازرگانی ارائه گردد سپس در کمیسیون آموزش به منظور تصویب نهایی طرح موضوع شود.

در ادامه این نشست با تاکید بر آموزش‌های کاربردی منطبق بر نیازهای صنعت مواردی مطرح و اظهار گردید: آموزش‌های قبلی و تئوری نمی تواند مشکل قبلی صنعت را مرتفع نماید.

نماینده دانشگاه قم با تاکید بر وجود ۱۲۰۰ دانشجوی خارجی در این دانشگاه این موضوع را حائز اهمیت تلقی نمود و خواستار استفاده از این ظرفیت شد

در بخش دیگری از این جلسه مطالب نماینده دانشگاه موضوع فرصت مطالعاتی برای اساتید با بودجه و امکانات ستاد دانشگاه مطرح و مقرر شد در خصوص این موقعیت برنامه‌ریزی انجام می گیرد

گفتنی است کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی علی‌رغم وجود کرونا به صورت مرتب و حداقل هر فصل یک بار تشکیل گردیده است

در پایان از مسئولین دانشگاه قم خواسته شد نماینده تعامل اختیار و مطلع طی مکاتبه ای به اتاق بازرگانی برای برنامه‌ریزی های بعدی معرفی گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    خانهخدماتخبرتماس