خدمات صدور ویزا

پایگاه خبری اتاق قم

معاونت امور بین الملل اتاق ایران به منظور ارائه معرفی نامه تجاری برای اخذ ویزا از سفارت خانه های خارجی در ایران قوانین جدید را به اطلاع اعضا اتاق بازرگانی رساند.

اعضاء اتاق بازرگانی ایران با ارائه کارت بازرگانی معتبر، تقاضا نامه کتبی، تصویر کارت بازرگانی و دعوتنامه از کشور مقصد می توانند از خدمات ارائه معرفی نامه به سفارت های خارجی مستقر در ایران استفاده کنند.

برای کسب اطلاعات تکمیلی و مدارک مورد نیاز، فایل پیوست را دانلود کنید.

مدارک مورد نیاز خدمات اخذ ویزای تجاری برای اعضای اتاق اعلام شد

معاونت امور بین الملل اتاق ایران به منظور ارائه معرفی نامه تجاری برای اخذ ویزا از سفارت خانه های خارجی در ایران قوانین جدید را به اطلاع اعضا اتاق بازرگانی رساند.

    خانهخدماتخبرتماس