اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

اطلاعیه| حل مشکل مهلت استفاده از اظهارنامه های سال 1401 در نتیجه پیگیری‌های اتاق بازرگانی قم

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، در نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکل مهلت استفاده از اظهارنامه های سال 1401 صادرکنندگان رفع شد.

برای اطلاع از جزئیات مصوبات نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات فایل زیر را بارگیری نمایید:

مصوبات نوزده

 

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها