اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات کلیه صادرکنندگان محصولات هیدروکربن و قیر نفت امکانپذیر است

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها