اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

دیدار هیات نمایندگان اتاق قم با هیات رئیسه اتاق ایران

[گزارش تصویری]

دیدار هیات نمایندگان اتاق قم با هیات رئیسه اتاق ایران

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها