اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

ساز و کار جدید محاسبه سهمیه مواد اولیه

بدین وسیله به اطلاع میرساند از تاریخ ١ آبان ١۴٠٢ نحوه محاسبه سهمیه مواد اولیه معدنی و فلزی 1402 تغییر خواهد کرد.
بر این اساس برای محصولاتی که الزام به رعایت عرضه در بورس دارند، ضریبی از فروش در بورس کالا معیار سهمیه بندی مواد اولیه قرار میگیرد و برای محصولاتی که فاقد الزام به عرضه در بورس هستند، ضریبی از فروش تأیید شده در سامانه جامع تجارت به عنوان سهمیه مواد اولیه در نظر گرفته میشود.
واحدها میتوانند با مراجعه به پنل کاربری خود در سامانه جامع تجارت، در بخش وضعیت عملکرد، سهمیه مواد اولیه محاسبه شده را مشاهده کنند.
لازم به ذکر است که در گام ابتدایی سهمیه کاتد مسی و شمش آلومینیوم با ساز و کار بیان شده محاسبه و اعمال میشود و برای سهمیه مواد اولیه سایر صنایع مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.

ساز و کار جدید محاسبه سهمیه مواد اولیه،

 

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها