اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و چین 6 آذر برگزار می‌شود

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و چین روز دوشنبه 6 آذرماه در طبقه هشتم اتاق ایران، برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 06/ 09/ 1402 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره 175، طبقه هشتم ساختمان اصلی برگزار خواهد شد.

استماع و تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به سال مالی 31 /06 /1402، استماع و تصویب گزارش صورت‌های مالی منتهی به 31/ 06/ 1402 و گزارش بازرس، ارائه گزارش حسابرس رسمی و تصویب آن، بررسی و تصویب بودجه سال مالی منتهی به 31 /06 /1403، تعیین ورودی و حق عضویت سالیانه، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب حسابرس رسمی، انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل در دستور کار این مجمع عمومی خواهد بود.

همچنین بر اساس تبصره ماده 6 آئین‌نامه تشکیل و نظارت بر اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک بازرگانی، صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق ایران و چین سپری شده باشد از حق رأی برخوردار هستند.


 

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها