اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

مشوق های صادراتی سال 1402

 قابل توجه فعالان محترم اقتصادی

دستورالعمل پرداخت مشوق‌های صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۲

 شایان ذکر است اجرای مفاد این دستورالعمل از‌جمله تشکیل و تکمیل پرونده و رسیدگی به درخواست متقاضیان پس از اعلام وصول اعتبارات مشوق‌های صادراتی (تامین و تخصیص بودجه) توسط سازمان توسعه تجارت ایران صورت خواهد پذیرفت و اولویت پرداخت مشوق‌ها در خصوص هر یک از بندهای مربوطه متناسب با میزان اعتبارات بودجه تخصیصی توسط سازمان توسعه تجارت ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

فایل زیر را مطالعه کنید:

مشوق های صادراتی سال 1402

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها