اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

احصاء و پیگیری مشکلات تولید اولویت کار کمیسیون‌های اتاق بازرگانی است

رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم گفت: رسالت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی قم، رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان در ابعاد مختلف است تا تأمین محتوی لازم و قابل استناد برای پیگیری در سطوح فرا دستی توسط اتاق بازرگانی صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، حیدر شهناز زاده در نشست دبیران کمیسیون‌های اتاق بازرگانی قم گفت: دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی در دوره دهم اتاق بازرگانی با هدف رسیدگی دقیق به مسائل فعالان اقتصادی تشکیل و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، ارزیابی کمیسیون‌ها در قالب پارامترهای قابل اندازه گیری رصد می‌شود.
شهناززاده با تأکید بر این که در سال‌های اخیر بسیاری از تولید کنندگان به دلیل عدم آگاهی لازم از قوانین و مقررات در سازمان های دولتی در موضوعات مالیاتی، تأمین اجتماعی همچنین بروکراسی های طاقت فرسا در سازمانهای دولتی ضرر و زیان قابل توجهی را متحمل شده اند گفت: باید در کمیسیون های اتاق بازرگانی به نحوی پیش برویم تا این خسارات را به حداقل برسانیم.
رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ضمن اشاره به تلاش برخی از کمیسیون ها در سه ماه اول فعالیت خود گفت: حرکت برنامه محور با اولویت احصا و پیگیری حل مشکلات تولید و بازرگانی در استان باید محور کار کمیسیون های اتاق بازرگانی باشد.
گفتنی است، با مصوبه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم، شورای هماهنگی روسا و دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق، با هدف نظارت مستمر و حرکت هدفمند و منسجم کمیسیون ها، راه اندازی شده است.

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها