اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

اعلام فهرست 13 شرکت برگزیده گمرکی AEO

اعلام فهرست 13 شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی برگزیده گمرکی AEO در سه سطح یک، دو و سه  به منظور ارائه تسهیلات مصوب متناسب با سطح بندی

قایل قابل دانلود 

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها