اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

اطلاعیه | الزام استفاده از دیزل ژنراتور در ایام پیک بار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم، نظر به تاکید مجدد شرکت توانیر و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص نصب کنتور هوشمند بر روی دیزل ژنراتور مشترکین جهت اندازه گیری دقیق میزان برق تولید شده، تخصیص سوخت مشترکین فقط در صورت نصب کنتور هوشمند بر روی دیزل ژنراتور امکانپذیر خواهد بود.

راهنمای ثبت درخواست و خرید کنتور هوشمند:

مراحل ثبت درخواست و خرید کنتور هوشمند

 

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها