اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

اطلاعیه | ارزیابی واحدهای تحقیق و توسعه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم، شایان ذکر است فرآیند رتبه بندی واحدها با ثبت نام و درخواست بنگاه متقاضی در سامانه اتف ارزیابی توانمندی فناورانه به نشانی atf.irost.ir صورت می پذیرد.

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها