اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

اطلاعیه | آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم، هیئت وزیران در جلسه 1402/10/24 به پیشنهاد شماره 59022 مورخ 1402/03/28 وزارت کشور و به استناد ماده (21) قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌‎های صنفی و تخصصی مصوب 1401 آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رساند.

برای اطلاع از جزئیات این آیین نامه فایل زیر را بارگیری نمایید.

آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی

 

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها