اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

نمایشگاه سم، کود، نهال و نهاده های کشاورزی

نمایشگاه سم، کود، نهال و نهاده های کشاورزی

مازندران _ ساری

٧ لغایت ١٠ آذر ماه ١۴٠٢

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
٠١١٣٣٠٢۴٢۶۶
٠٩٣٨۵۴٠۶٠۵٣

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها