اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

زیان صنعت آلومینیوم از فروش ارز به نرخ نیما

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها