اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

اطلاعات هویتی
نام شرکت
دنا پارت سهند
تاریخ تاسیس
1398/11/02
کد اقتصادی
411655688331
شماره ثبت
17183
رشته فعالیت
بازرگانی
نام و نام خانوادگی مدیر 1
محمدرضا وکيل
نام و نام خانوادگی مدیر 2
احمد تقی زاده
نام و نام خانوادگی مدیر 3
محمدرضا جان پور
کد ملی مدیرعامل شرکت
370444531
سمت مدیر 1
مدیر عامل
سمت مدیر 2
اعضاء هیئت مدیره
سمت مدیر 3
اعضاء هیئت مدیره
مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت
دیپلم
اطلاعات تماس
شماره تلفن ثابت
شماره تلفن همراه
کد پستی
373811010
آدرس واحد تولیدی
شهرک صنعتی شکوهیه، خیابان مفتح، کوچه 3، پلاک 607