اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

هیات نمایندگان

آریا صادق نیت حقیقی

عضو هیات نمایندگان اتاق

متولد 1349

تحصیلات:

کارشناسی عمران

 

فعالیت‌های تخصصی:

▫️مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت قم آلیاژ

▫️نایب رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی مواد معدنی قشم

 

سایر فعالیت ها:

▫️عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

▫️عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران

▫️دبیرکل و نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

▫️عضو هیات مدیره انجمن بازیافت ایران

▫️رییس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران

▫️عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن فلزی استان قم

▫️عضو هیات مدیره شهرک صنعتی شکوهیه قم

▫️نماینده اتاق ایران در شرکت شهرکهای صنعتی ایران

 

افتخارات:

▫️10 سال صادرکننده نمونه استان قم