اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

هیات نمایندگان

احمد وحیدی منش

عضو هیات نمایندگان اتاق

متولد 1354

تحصیلات:

دکترای حقوق بین الملل عمومی

 

فعالیت‌های تخصصی:

▫️موسس شرکت خاتم پتروپلیمر نوین

▫️مدیرعامل شرکت پارس بازرگان قم

▫️عضو هیات مدیره شرکت مهرگان کیمیا شوینده رخش

 

سایر فعالیت ها:

▫️رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی قم

▫️بازرس اصلی اتحادیه صادرکنندگان

▫️عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، ایران و آلمان، ایران و کره جنوبی

 

افتخارات:

▫️صادرکننده نمونه استان قم در سال 1388

▫️داور افتخاری دانشگاه اصفهان