اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

کارت بازرگانی

کارت حقیقی
 • مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
 • الف: دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
 • تذکر: (برای دریافت اظهارنامه  ابتدا به به سایت اداره کل ثبت مراجعه نمایید و بعد از پلمپ دفتر کل و روزنامه و امضای توکن اقدام به دریافت فرم اظهار نامه کنید)
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • یک سری کپی از تمام صفحات شناسنامه (حداقل سن 23 سال تمام) و رویت اصل آن
 • یک برگ کپی کارت ملی جدید (اصلی و ظهرآن) یا رسید تعویض کارت ملی
 • – یک قطعه عکس 4*6 تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید (مربوط به حداکثر یکسال قبل)
 • یک برگ کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل (حداقل دیپلم الزامی است)
 • تذکر: افرادی که فاقد مدرک دیپلم هستند چنانچه دارای پروانه بهره برداری با بیش از 2 سال سابقه
 • یا سه سال سابقه فعالیت اقتصادی باشند کفایت می کند
 • یک سری کپی از سند مالکیت یا ارائه اجاره نامه رسمی به نام محل کار متقاضی
 • یک برگ کپی از پروانه کسب یا پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات وابسته
 • داشتن کد کارگاهی بیمه  برای تولیدی ها
 • ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م
 • داشتن شماره شبا بانکی و دسته چک صیاد
 • تایید فرم گواهی تعهد کارت بازرگانی
 • تایید فرم گواهی تعهد پولشویی
 • تذکرات:
 • کارمندان دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 • پس از تشکیل پرونده مدارک به هیج وجه مسترد نخواهد شد.
 • حضور متقاضی جهت آزمون الزامی است.
 • تلفن ارتباط با کارشناس اتاق     02536150106
 • تلفن ارتباط با کارشناس صمت     37109248
 • متقاضی محترم جهت ثبت درخواست صدور کارت بازرگانی، به سایت سامانه جامع تجارت مراجعه فرمائید و بعد از تائید به سایت سایت سامانه جامع تجارت مراجعه و مدراک را طبق لیست پیوست نموده و بعد از دریافت پیام از طریق تلفن همراه اصل مدارک را به اتاق بازرگانی ارائه فرمائید.
کارت حقوقی
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

در دوبخش:

 • الف: دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
 • تذکر: (برای دریافت اظهارنامه  ابتدا به به سایت اداره کل ثبت مراجعه نمایید و بعد از پلمپ دفتر کل و روزنامه و امضای توکن اقدام به دریافت فرم اظهار نامه کنید)
 • یک برگ فتوکپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی (برای شرکتهای با مسئولیت محدود)
 • یک برگ فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص/ عام (برای شرکتهای سهامی)
 • یک برگ روزنامه رسمی در مورد تأسیس و تغییرات شرکت تا این تاریخ (تغییر مدیرعامل، آدرس، سرمایه و…)

تذکر: مدیرعامل می بایست حتما حق امضاء اسناد تعهد آور داشته باشد.

 • رویت اصل شناسنامه و ارائه یک سری کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل (حداقل سن 20 سال الزامی است)

یک برگ کپی کارت ملی جدید مدیرعامل یا رسید تعویض کارت ملی

یک قطعه عکس مدیرعامل 4*6 تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید (مربوط به حداکثر یکسال قبل)

یک برگ کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل (حداقل دیپلم الزامی است)

تذکر: افرادی که فاقد مدرک دیپلم هستند چنانچه دارای پروانه بهره برداری با بیش از 2 سال سابقه یا 3 سال سابقه فعالیت اقتصادی باشند کفایت می کند

یک سری کپی از تمام صفحات سند مالکیت یا ارائه اجاره نامه رسمی به نام شرکت و به آدرس دفتر مرکزی

یک برگ کپی از پروانه کسب یا پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات وابسته

داشتن کدکارگاهی بیمه ( برای تمدید، داشتن نامه مفاصاحساب بیمه الزامی است)

ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م

داشتن شماره حساب شبا بانکی و دسته چک صیاد

ب:

 • تایید فرم گواهی تعهد کارت بازرگانی
 • تایید فرم گواهی تعهد پولشویی

ج: تذکرات:

 • کارمندان دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 • پس از تشکیل پرونده مدارک به هیج وجه مسترد نخواهد شد.
 • حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی الزامی است.
 • لطفاً فیشهای مذکور در سامانه پرداخت نگردد

 

 

تلفن ارتباط با کارشناس اتاق             02536150106

تلفن ارتباط با کارشناس صمت           37109248

 

 

متقاضی محترم

 • جهت ثبت درخواست صدور کارت بازرگانی، به سایت ntsw.ir مراجعه فرمائید و بعد از تائید به سایت CSCS.IR مراجعه و مدراک را طبق لیست پیوست نموده و بعد از دریافت پیام از طریق تلفن همراه اصل مدارک را به اتاق بازرگانی ارائه فرمائید

 

تغییر کارت
تغییر کارت بازرگانی

تغییر رشته فعالیت:

فرایند تغییر رشته فعالیت از طریق سامانه جامع تجارت انجام می پذیرد .

تغییر اطلاعات ثبتی(تلفن همراه-ایمیلو …):

وارد سامانه جامع تجارت و بعد از اعمال تغییر و ارسال به سامانه اتاق اتاق بازرگانی تغییرات صورت می گیرد

تغییر مدیر عامل:

ارائه مدارک زیر و اعمال تغییرات در سامانه جامع و سامانه اتاق بازرگانی:

– تمامی صفحات شناسنامه مدیر عامل جدید.

– کارت ملی (پشت و رو)

– مدرک تحصیلی معتبر.

– فرم تعهد کارت بازرگانی

– فرم پولشویی.

– آگهی آخرین تغییرات

تبدیل کارت بازرگانی حقیقی به عضویت:

فرایند فوق در سامانه اتاق بازرگانی ثبت میشود.

– اصل کارت

– فرم منشور عضویت

– کارت ملی پشت و رو

– مدرک فعالیت

– مدرک تحصیلی

تبدیل کارت بازرگانی حقوقی به عضویت:

فرایند فوق در سامانه اتاق بازرگانی ثبت میشود.

– اصل کارت بازرگانی

– فرم منشور عضویت

– اگهی تاسیس و تغییرات

– کلیه صفحات اساسنامه

– کارت ملی (پشت و رو)

– مدرک فعالیت

– مدرک تحصیلی

تبدیل کارت عضویت حقیقی به بازرگانی:

– فرایند فوق از سامانه جامع تجارت ثبت و پس از تایید توسط سازمان صمت به سامانه اتاق ارسال می گردد و ادامه فرایند همچون صدور کارت بازرگانی انجام می شود .

تبدیل کارت عضویت حقوقی به بازرگانی:

– فرایند فوق از سامانه جامع تجارت ثبت و پس از تایید توسط سازمان صمت به سامانه اتاق ارسال می گردد و ادامه فرایند همچون صدور کارت بازرگانی انجام می شود

انتقال کارت

در انتظار تهیه مطالب توسط کارشناس مربوطه 1402/07/01

ابطال و تعلیق کارت

متقاضی محترم


با سلام، به پیشخوان اینترنتی مدیریت امور کارت های عضویت و بازرگانی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند خوش آمدید.

با استفاده از این پیشخوان می توانید نسبت به ثبت درخواست صدور و تمدیدکارت عضویت و ادامه فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی که از سامانه جامع تجارت به اتاق بازرگانی ارسال شده است و همچنین فرایند انتقال و المثنی کارت بازرگانی اقدام نمایید.

در صورت نیاز به راهنمایی در مورد مدارک و شرایط مورد نیاز جهت ثبت نام کارت عضویت با اتاق بازرگانی قم ( 02537777196 واحد خدمات بازرگانی)، و مدارک مربوط به کارت بازرگانی با شماره  02537109244 سازمان صمت قم ( اداره بازرگانی خارجی) و در صورت نیاز به راهنمایی در مورد مسائل فنی با مرکز پشتیبانی سامانه به شماره ۸۵۷۳۳۹۰۰-۰۲۱ اتاق ایران و در خصوص کارت بازرگانی با شماره 02175492000 (پشتیبانی سامانه جامع تجارت ) تماس حاصل فرمایید.

مناسب است قبل از آغاز ثبت درخواست، به نکات زیر توجه شود:
1- در حین ثبت درخواست، از دکمه های Back و Forward مرورگر استفاده نشود.
2- پر کردن اقلام اطلاعاتی که با علامت * مشخص شده اند، الزامی است و الباقی مدارکی که در ذیل آورده شده باید تکمیل گردد.
3- در هر مرحله از تکمیل فرم ها، تنها با زدن دکمه مرحله بعد، اطلاعات درج شده در آن بخش ذخیره می شود.
4- در هیچ یک از بخش ها و صفحات سامانه، نیازی به تغییر صفحه کلید از فارسی به انگلیسی نمی باشد.
5- در طی مراحل ثبت درخواست، اطلاعات پرونده شما به صورت خودکار در این سیستم ذخیره می گردد و چنانچه به هر علتی (قطع شدن ارتباط اینترنتی، آماده نبودن مدارک و …) ادامه ثبت اطلاعات برای شما میسر نبود، یک ماه فرصت دارید تا با مراجعه مجدد به همین پیشخوان درخواست خود را تکمیل نمایید. ولی در صورت تکمیل نکردن پرونده تا حداکثر یک ماه، درخواست ناقص حذف گردیده و لازم است ثبت اطلاعات را مجدداً از مرحله اول آغاز نمایید
6- در صورتی که با قوانین و مقررات مرتبط با کارت های عضویت و بازرگانی آشنایی کافی دارید و موارد فوق را رعایت می نمایید، گزینه ”با قوانین و مقررات مرتبط با کارت های عضویت و بازرگانی آشنایی کافی دارم و نکات فوق را رعایت می نمایم.” را انتخاب نموده و مراحل ثبت درخواست را ادامه دهید.

 

ابطال و تعلیق کارت:
الف) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی :
– فرایند فوق از سامانه جامع تجارت ثبت و پس از تایید توسط سازمان صمت به سامانه اتاق ارسال میگردد
مدارک مورد نیاز :
1- تقاضای شخص در 1 نسخه.
2- اصل کارت بازرگانی.
3- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها
4- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی (در صورت عدم انحلال).
6- تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در 1 نسخه (در صورت انحلال).

ج) مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی:
1- تقاضای شخص در 1 نسخه.
2- اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقیقی و یا حقوقی ] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد)

دستورالعمل ها و آئین نامه ها
آئین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

در اجرای مفاد بند الف و تبصره 2 ماده 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 اسفند ماه 1369 و اطلاعیه مهم مصوب 15 آذر ماه 1373 آن، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و موارد تعلیق یا لغو عضویت را به شرح زیر در جلسه مورخ 1374/07/01 تصویب نمود.

ماده 1- شرایط عضویت
 اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند، می توانند با رعایت شرایط زیر به عضویت اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن درآیند.

1/1- اشخاص حقیقی
1/1/1- داشتن حداقل 23 سال شمسی.

2/1/1- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مشمول.
3/1/11- ارائه مدارکی از قبیل مجوز تأسیس و بهره برداری، پروانه کسب، سند مالکیت، اجاره نامه محل کسب به عنوان دلیل اشتغال به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته، یا ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی در زمینه های مزبور.
4/1/1- تأیید صلاحیت اخلاقی – تجربی – مالی متقاضی توسط دو تن از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با 3 سال سابقه یا تأیید 2 نفر از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق ذیربط.
5/1/1- امضاء تعهد نامه موضوع ماده 2 آئین نامه.
6/1/1- گواهی نداشتن سوء پیشینه.
7/1/1- گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
8/1/1- داشتن محل کار با ارائه مدارک مثبته و ارائه تغییرات بعدی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
9/1/1- دو قطعه عکس تمام رخ 4*6 جدید.
10/1/1- تصویر شناسنامه.
11/1/1- پرداخت حق عضویت.

2/1- اشخاص حقوقی
1/2/1- کارت عضویت اشخاص حقوقی که در زمینه موضوع فعالیت اتاق به امور اقتصادی اشتغال دارند، بنا به درخواست متقاضی به نام مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره صادر خواهد شد.

2/2/1- گیرنده کارت باید حائز شرایط مندرج در بندهای 1/1/1، 2/1/1 و 6/1/1 باشد و تعهدنامه موضوع ماده 2 آئین نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
3/2/1- گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
4/2/1- دو قطعه عکس تمام رخ 4*6 گیرنده کارت.
5/2/1- تصویر شناسنامه گیرنده کارت.
6/2/1- تصویر مدرک تأسیس و آخرین تغییرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمی.
7/2/1- پرداخت حق عضویت.
تبصره 1- اشخاص حقوقی که در شهرستانها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه مربوط درخواست عضویت در اتاق شهرستان را بنمایند.
مدیر شعبه نیز باید حائز همان شرایطی باشد که برای عضویت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره لازم است.
تبصره 22- اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود.

ماده 2- تعهدنامه
کلیه متقاضیان عضویت یا تجدید عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موظفند تعهدنامه زیر را امضاء نمایند.
بسمه تعالی

تعهدنامه عضویت در اتاقهای بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

اینجانب ……………. (شخص حقیقی یا حقوقی ) متقاضی عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان ……………… بدینوسیله اعلام تعهد می نمایم 
1- شایستگی اخلاقی و اجتماعی و مالی لازم برای استفاده سالم از کارت عضویت و بهره گیری از خدمات اتاق و همکاری با آن را دارا هستم.
22- در اشتعال به فعالیت های بازرگانی، تولیدی و خدماتی همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعایت امانت و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاری را در عملیات و معاملات خود نموده و به پیمانها و قراردادها و رعایت قوانین مقرر پایبند خواهم بود.
3- در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آمیز کلیه اختلافاتی که در جریان یا بر اثر عملیات یا معاملات تجاری اینجانب بوجود آید، نهایت کوشش را خواهم نمود.
4- از هر فعل یا ترک فعلی که به امنیت اقتصادی داخلی یا خارجی کشور لطمه بزند و اعتبار جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار نماید پرهیز خواهم نمود.
5- مساعی خود را برای تقویت جایگاه اتاق و مشارکت در بهبود و پیشبرد امور آن بکار خواه بست.
66- در صورت تخلف از مفاد این تعهدنامه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران حق تصمیم گیری در مورد تعلیق یا لغو عضویت یا محروم نمودن اینجانب از خدماتی را که توسط اتاق ارائه میشود خواهد داشت و پیامدهای آن را می پذیرم.

امضاء و مهر

ماده 3- تعداد و مدت اعتبار کارت عضویت
1/33- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت عضویت داشته باشد، مگر در مواردی که شخص حقیقی علاوه بر دریافت کارت عضویت برای خود به عنوان نماینده یک شخصیت حقوقی نیز به عضویت اتاق درآید.
کارتهایی که طبق تبصره 1 ماده 1 برای شعبات اشخاص حقوقی صادر می گردد، تضاعف کارت تلقی می شود.
2/3- مدت اعتبار کارت عضویت 1 سال است که با تقاضای عضو و بقای شرایط عضویت، قابل تمدید خواهد بود.

ماده 4- تعلیق و لغو عضویت
عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن با وقوع شرایط زیر بسته به مورد به حال تعلیق در می آید و یا لغو می گردد.
1- تصمیمات مراجع قضائی به تعلیق یا لغو عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن.
2- سلب یکی از شرایط عضویت.
3- نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده 2 آئین نامه و ارتکاب با تخلفات مغایر شئونات و اخلاق تجاری.
تبصره 1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد 2 و 3 فوق با کمیسیون موضوع ماده 5 این آئین نامه خواهد بود.
تبصره 2- اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن موظفند که تصمیمات موضوع بند 1 اجرا و مراتب را به اتاق ایران اعلام نمایند.

 

ماده 5- کمیسیون
موارد پیش بینی شده در ماده 4 و شکایاتی که علیه اعضاء اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن در زمینه ارتکاب تزویر و دسیسه در معاملات، پیمان شکنی، رقابت مکارانه، نقض عرف و آداب داد و ستد و پایمالی اخلاق تجاری مطرح می گردد، در کمیسیون ویژه ای به شرح آتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تخلفات و شکایات مربوط به اعضاء نخست در یک هیأت 33 نفره داوری متشکل از داوران منتخب طرفین اختلاف و داور منصوب هیأت رئیسه اتاق مربوط مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد و در صورت عدم موافقت طرفین اختلاف با تشکیل هیئت داوری و یا بی نتیجه ماندن رسیدگی داوری، پرونده تخلف یا شکایت برای رسیدگی به کمیسیون ارسال می گردد.

1/5 – ترکیب کمیسیون
کمیسیون از 22 نفر اعضاء هیئت رئیسه اتاق ایران ( ترجیحاً از نواب رئیس) به انتخاب هیئت رئیسه اتاق ایران، دبیر کل اتاق ایران، یکی از اعضاء هیئت رئیسه اتاق شهرستان مربوط و سرپرست امور حقوقی اتاق ایران تشکیل میشود.
 کمیسیون در نخست جلسه خود نسبت به تعیین رئیس و نائب رئیس کمیسیون برای یک دوره تصدی شش ماهه اقدام خواهد نمود تمدید این دوره بلامانع است.

2/5- تصمیمات
چنانچه عضو متهم به ارتکاب تخلف تبرئه نگردد، تصمیمات کمیسیون می تواند به تناسب تخلف انجام شده شامل اخطار و توبیخ کتبی، محرومیت از تمام یا برخی از خدمات اتاق، تعلیق یا لغو عضویت باشد. با لغو عضویت در اتاق چنانچه عضو خاطی کارت بازرگانی داشته باشد، نسبت به ابطال کارت وی اقدام لازم بعمل آمده و مراتب جهت تأیید به آگاهی وزارت بازرگانی خواهد رسید تلاش مؤثر عضو خاطی در جهت جبران خسارات زیان دیده و کسب رضایت او، می تواند از موجبات لغو یا تخفیف تصمیمات کمیسیون باشد.

3/5- آئین رسیدگی
 دبیر کل اتاق ایران گزارش وقوع تخلف و یا شکایات رسیده را که از طریق اتاق شهرستان مربوط به وی اعلام می گردد، بررسی می نماید و بدواً در صدد حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بر می آید. چنانچه تلاش او در مدت معقول بی نتیجه بماند، پرونده تخلف یا شکایت را تشکیل و موضوع را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اطلاع کمیسیون می رساند.
1/3/55- سرپرست امور حقوقی اتاق صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات کمیسیون را تحریر می نماید و آنرا به امضاء حاضران در جلسه می رساند. متعاقباً بر اساس مفاد صورتجلسه، متن ماشین شده تصمیم تهیه می گردد و جهت ابلاغ و اقدام به امضاء دبیر کل اتاق می رسد.
2/3/55- تصمیمات با اکثریت آراء اعضاء کمیسیون اتخاذ می گردد. به هر حال اعتبار هر تصمیم به وجود رأی حداقل یکی از اعضاء هیئت رئیسه اتاق ایران که در کمیسیون عضویت دارد منوط خواهد بود.
3/3/5- حق رأی عضو کمیسیون، قابل تفویض به اعضاء دیگر نیست.
4/3/5- تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.
5/3/55- کمیسیون از عضو متهم به ارتکاب تخلف و همچنین شاکی و شهود و مطلعین برای حضور در جلسه رسیدگی جهت استماع اظهارات آنان و اخذ توضیح دعوت می کند. چنانچه هر یک از اصحاب دعوی یا شهود و مطلعین به هر دلیل حضور نیابند، کمیسیون می تواند لدی الاقتضاء بر پایه مدارک و دلایل موجود تصمیم گیری نماید.

4/5- دبیرخانه و تشکیل جلسات
 دبیرخانه کمیسیون در محل امور حقوقی اتاق ایران مستقر است و جلسات رسیدگی بنا به دعوت رئیس کمیسیون و یا دبیر کل تشکیل می گردد.