اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

تیم ما

شاهو قادری
برنامه نویس
کیانا کیانی
گرافیست
مهران ملک بیگی
مدیر محصول
شاهو حسنی
برنامه نویس وب