اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

هیات نمایندگان

محمد ایرانی

رئیس اتاق

متولد 1360

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی متالورژی

کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی

 

فعالیت‌های تخصصی:

▫️مدیرعامل شرکت خدمات طراحی مهندسی سامان پلیمر از 1382 تاکنون

▫️رئیس هیئت مدیره شرکت باران بسپار از 1387 تاکنون

▫️رئیس هیئت مدیره شرکت کیان پلیمر آناهید از 1394 تاکنون

▫️رئیس هیئت مدیره شرکت اندیشه‌سازان پایدار سامان از 1398 تاکنون

▫️رئیس هیئت مدیره شرکت ایده‌پردازان نوین پلیمر از 1400 تاکنون

 

سایر فعالیت ها:

▫️رئیس اتاق بازرگانی قم

▫️دو دوره عضویت در هیئت امنای شهرک صنعتی شکوهیه  از سال 1382 تا 1390

▫️رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن گرانول و کامپانت از سال 1396 تاکنون

▫️عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از سال 1400 تاکنون

▫️نائب رئیس انجمن تخصصی تولیدکنندگان پلاستی‌ سایزر از سال 1400 تاکنون

 

افتخارات:

▫️انتخاب شدن شرکت سامان پلیمر به عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه استانی در سال 1390

▫️انتخاب شدن شرکت باران بسپار به عنوان واحد برتر استاندارد در سال های 1392 و 1394

▫️انتخاب شدن شرکت سامان پلیمر به عنوان تولیدکننده نمونه جوان کشوری در سال 1391