اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

هیات نمایندگان

مهدی کریمی

عضو هیات نمایندگان اتاق

متولد 1356

فعالیت‌های تخصصی:

▫️مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مهاب پلاست

▫️رئیس هیات مدیره شرکت آرمیست پلیمر

▫️رئیس هیات مدیره شرکت زیست پلاست

 

سایر فعالیت ها:

▫️عضو انجمن گرانول استان قم

▫️عضویت در کمیسیون صادرات انجمن ملی گرانول

 

افتخارات:

▫️صادرات محصولات به کشورهای همسایه