اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

هیات نمایندگان

علی مسبح

عضو هیات نمایندگان اتاق

متولد 1364

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی مکانیک

 

فعالیت‌های تخصصی:

▫️مدیرعامل گروه توسعه صنایع رضا

▫️رئیس هیات مدیره شرکت شفاف فرآیند شکوهیه

▫️رئیس هیات مدیره شرکت کیمیا بسپار سبز کویر

▫️رئیس هیات مدیره کیمیای صنایع رضا

 

سایر فعالیت ها:

▫️رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی قم

▫️نایب رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان قم

▫️بازرس هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان DOP

▫️بازرس هیات رئیسه انجمن جوانان کارآفرین استان قم

 

افتخارات:

▫️راه اندازی اولین اولین کارخانه تولید نمک های باریم در خاورمیانه

▫️راه اندازی اولین آژانس منابع انسانی در ایران