اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

هیات نمایندگان

محمد نوپوش

نایب رئیس دوم اتاق

متولد 1339

تحصیلات:

کارشناسی شیمی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

فعالیت‌های تخصصی:

▫️مدیر کارخانه رنگ کیمیا

▫️رئیس هیئت مدیره شرکت عارف شیمی از سال 1368

▫️موسس و مدیرعامل شرکت صنایع رفاه شیمی از سال 1383

▫️موسس و عضو هیئت مدیره آزمایشگاه فوق تخصصی شایان گستر آزما از سال 1390

 

سایر فعالیت ها:

▫️نایب رئیس اتاق بازرگانی قم

▫️رئیس انجمن صنایع شیمیایی استان قم به مدت 9 سال

▫️عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شکوهیه به مدت هشت سال

▫️نماینده کارفرمایان در کمیسیون‌ تخصصی مشاغل سخت و زیان‌آور به مدت 18 سال

▫️عضو کمیته مطالبات بیمه‌ای از سوی اتاق بازرگانی استان قم به مدت 10 سال

▫️مدیر کانون کارآفرینان استان قم از سال 1385 تا سال 1392

▫️مشاور استاندار قم از سال 1394 تا سال 1398

 

افتخارات:

▫️صادرکننده نمونه استان قم در سال های 1399 و 1400