اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

هیات نمایندگان

حیدر شهناززاده

عضو هیات نمایندگان اتاق

متولد 1351

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی صنایع

 

فعالیت‌های تخصصی:

▫️رئیس هیئت مدیره شرکت کفش کارون از سال 1378

▫️مدیرعامل شرکت گرانول کارون از سال 1387

▫️رئیس هیئت مدیره شرکت پایدار پلاست از سال 1389

▫️رئیس هیئت مدیره شرکت کارون پلاست از سال 1401

 

سایر فعالیت ها:

▫️نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی

▫️مشاور فنی و صنعتی شرکت آریا گرانول قم

▫️مشاور شرکت مروارید کارون

▫️مشاور فنی و بازرگانی شرکت کفش زیتون