پایگاه خبری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

اخبار کمیسیون جوانان کارآفرین

اخبار

در نشست شورای هماهنگی کمیسیون‌ها با کمیسیون جوانان مطرح شد؛ اتاق بازرگانی امین جوانان نخبه در مسیر طرح تا اجرای ایده‌های گوناگون است

رئیس شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی اتاق قم گفت: اتاق بازرگانی قم در دوره دهم امین دانشجویان و جوانان نخبه در مسیر

ادامه مطلب
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها