اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

آغاز به کار کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی قم

کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با هدف پیگیری تخصصی مسائل تولیدکنندگان در حوزه کار، تامین اجتماعی و مالیات تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با هدف پیگیری تخصصی مسائل تولیدکنندگان در هیأت های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین مباحث مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.
محمد نوپوش رئیس این کمیسیون در اولین نشست آن گفت: در مصاحبه های اخیر با فعالان اقتصادی و همچنین در جلسات متعدد یکی از دغدغه های تولیدکنندگان عدم اطلاع کافی نسبت به پرونده های هیأت های حل اختلاف بود لذا اتاق بازرگانی در دوره دهم در نظر دارد این گونه مسائل و مشکلات طی برنامه ریزی کوتاه مدت و با حضور کارشناسان مبرز در این هیأت ها بتواند دفاع مشروع خود را از اعضاء خود انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه هیأت های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی یکی از جلساتی است که نماینده اتاق بازرگانی در این جلسات حق رأی دارند گفت: باید با حساسیت لازم در این جلسات اعضاء خود را حمایت کنیم.
نوپوش افزود: پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کار، تامین اجتماعی و مالیات در دستور کار و اولویت این کمیسیون است.
گفتنی است در این جلسه پس از رأی گیری اعضاء آقای رضا وجدانی به عنوان نایب رئیس اول و آقای علی عامری به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها