اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

انتخابات کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی قم برگزار شد

کمیسیون آموزش و پژوهش روز سه شنبه، ۲۳ خرداد ماه، به ریاست حمید شعبانی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در محل سالن جلسات تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم دکتر حمید شعبانی عضو هیأت رئیسه، هدف از تشکیل این کمیسیون را بررسی و بحث در مورد موضوعات مرتبط با آموزش و پژوهش در حوزه بازرگانی بیان نمود و گفت: از اعضای کمیسیون آموزش انتظار میرود با حضور فعال و مشارکت سازنده خود و بررسی مسائل و مشکلات موجود راهکارها و ایده‌های نوین را ارائه نمایند.

شعبانی افزود: امیدواریم کمیسیون آموزش بتواند بررسی‌ها در زمینه‌هایی از جمله توسعه برنامه‌های آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش، اطمینان از توانمندی و مهارت‌های کارکنان، انتقال فناوری و ارتباطات در حوزه بازرگانی را با یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت تا حصول نتیجه لازم و اثر بخش پیگیری نمایند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی قم، با درک عمیق از اهمیت آموزش و پژوهش در حوزه بازرگانی و توسعه اقتصادی، تلاش مستمری برای تقویت بخش آموزش خود خواهد داشت. تقویت بخش آموزش در اتاق بازرگانی قم به منظور توسعه کارآمدی و توانمندی کارکنان در واحد های تولیدی، افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات، ارتقاء سطح تخصص و توانایی اعضا و ترویج دانش و فناوری در حوزه بازرگانی انجام می‌شود.

او معتقد است ارزیابی دقیق اثربخشی برنامه‌های آموزشی میتواند به کارآمدی بیشتر آموزش‌ها و افزایش سطح تخصص کارکنان کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: در سال مهار تورم و رشد تولید اتاق بازرگانی قم با تمرکز بر ترویج دانش و فناوری در حوزه بازرگانی، اعضا را در جریان آخرین تحولات و روند‌های صنعتی و بازاریابی قرار می‌دهد. با انجام این اقدامات، اتاق بازرگانی قم به عنوان یک سازمان حرفه‌ای، تقویت بخش آموزش را در دستور کار دارد و تلاش می‌کند که اعضا و کارکنان خود با دستیابی به دانش و مهارت‌های لازم، در امور بازرگانی به بهره‌وری بیشتری دست یابند و در توسعه اقتصادی استان و کشور نقش مؤثری ایفا کنند.

در پایان این جلسه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و پژوهش برگزار شد و علی مسبح با کسب اکثریت آراء در مقام ریاست انتخاب گردید.

همچنین آقایان علی عامری و مهدی مرادی نیز با کسب اکثریت آراء به عنوان نایب رئیس اول و دوم این کمیسیون منصوب گردیدند.

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها