اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

گزارش ویدئویی | آخرین وضعیت ساختمان تکمیل ساختمان اتاق بازرگانی قم

 

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها