اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

شهاب علی عرب نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران شد

شهاب علی عرب عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم در انتخابات کمیسیون گردشگری اتاق ایران به عنوان نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم، انتخابات کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برای مشخص شدن رئیس و دو نایب رئیس هر کمیسیون تخصصی از روز گذشته در اتاق ایران آغاز شده است. براساس این گزارش، در انتخابات کمیسیون گردشگری اتاق ایران، شهاب علی عرب عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم به عنوان نایب رئیس اول این کمیسیون برگزیده شده است. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران نتیجه نهایی انتخابات کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته به این شرح است: احد عظیم‌زاده اسفنجانی، رئیس شهاب علی‌عرب، نائب رئیس اول محمد مسعودی، نائب رئیس دوم

 

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها