اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

نمایشگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی سیستم های نوین آبیاری، آب و خاک و صنایع وابسته

نمایشگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی سیستم های نوین آبیاری، آب و خاک و صنایع وابسته

مازندران _ ساری

٢١ لغایت ٢۴ آذر ماه ١۴٠٢

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
٠١١٣٣٠٢۴٢۶۶_٩
٠٩٣٨۵۴٠۶٠۵٣

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها