اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

تشکیل پنج کمیته تخصصی زیرمجموعه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم گفت: کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی آمادگی لازم را دارد تا در 5 کمیته تخصصی خود، همه مسائل مرتبط با صنعت را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محسن اسحاقی در جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم، ضمن ارائه گزارشی از تشکیل چند جلسه هیأت رئیسه کمیسیون صنعت گفت: در جلسات ماه اخیر با توجه به گستردگی ابعاد مباحث مرتبط با صنایع استان و همچنین پیگیری اثربخش و دقیق مطالب مطروحه در جلسات، کمیته های فرعی در ذیل کمیسیون صنعت تشکیل شده است.
وی ادامه داد: کمیته تحقیق و توسعه صنعت، کمیته کارآفرینان و دانش بنیان، کمیته بازاریابی و ارتباطات، کمیته آسیب شناسی موانع و مشکلات تولید، کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی از عناوین کمیته هایی هستند که مقرر شده است هر یک از اعضاء در این کمیته ها عضو شوند و مسائل خود را جهت بررسی و در صورت لزوم تشکیل جلسات کارشناسی و پیگیری مستمر مطرح کنند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم با تأکید بر اینکه در سالهای اخیر کمبود نیروی منابع انسانی و رفع تعهدات ارزی به صورت پیوسته از جمله مشکلاتی بوده است که فعالان اقتصادی با آن روبه رو بوده اند، افزود: لذا برای رفع اینگونه موارد به صورت متحد و با حمایت کامل بخش خصوصی از تصمیمات متأخذه در این کمیسیون به دنبال ارائه پیشنهادات قابل اجرا در سطح ملی خواهیم بود.

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها