اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

بیست و هشتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

بیست و هشتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
(ژئوماتیک 1403)

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی قم

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها