اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

بروکراسی اداری دولتی رشد تولید و صادرات را کند کرده است

رئیس کمیته صنایع فلزی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم گفت: احصاء و پیگیری مشکلات در حوزه صنایع از وظایف اتاق بازرگانی است و صنعتگران باید نقش مطالبه‌گری خود را به خوبی ایفا کنند و دولتمردان نیز توجه کنند که بروکراسی اداری دولتی فعلی رشد تولید و صادرات را کند کرده است.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، آریا صادق نیت حقیقی در جلسه کمیته صنایع فلزی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم، گفت: صنایع استان عمدتاً درگیر مباحث داخلی از جمله بروکراسی های اداری و یا مدیریت غلط در بحث پسماند شده است و به خودی خود اگر سازمان‌های متولی نگاه ویژه ای به صنعت مادر کشور داشته باشند قطعاً افزایش چشم‌گیر صادرات صنایع فلزی را شاهد خواهیم بود و قطعا در این بین نقش واسطه‌ای اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی حائز اهمیت است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز در سازمان محیط زیست موضوع آلایندگی برخی صنایع مطرح می‌شود به نحوی که بخش زیادی از وقت مدیران صنایع در حال حاضر برای کارشناسی مباحث مرتبط با سازمان محیط زیست گرفته شده و باید در موضوعات مختلف در حال اثبات عدم آلاینده بودن یک صنعت خاص باشند و این مطلب در شرایطی رخ داده است که بسیاری از این موضوعات به سادگی قابل تحقیق و رفع است.
وی خواستار تسریع صدور مجوزها در سازمان محیط زیست شد و افزود: موضوع کاهش پسماند صنایع فلزی بحث دیگری است که باید توجه داشت که بخش عمده پسماند این صنایع به چرخه تولید بازگردانده میشوند بدین مفهوم که پسماند ناچیز برخی از این صنایع به محیط زیست آسیب نمی‌رساند از سویی دیگر اگر مدیریت پسماند صحیح باشد نباید در استان با اینگونه مباحث، تولید را تحت تأثیر قرار دهیم.

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها