اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

تمام ظرفیت های استان برای رفع مشکل کمبود کارگر به کار گرفته شود

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی قم گفت: تامین نیروی کار برای واحدهای صنعتی به مرز اضطرار نزدیک شده است و اگر سریعتر فکری به حال این مسئله نشود با خطر جدی رو به رو خواهیم بود.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد نوپوش در جلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بحران کمبود کارگر در استان برگزار شد، گفت: صنایع استان در سال‌های اخیر با مشکل تأمین نیرو مواجه شده است و باید برای این مسئله چاره اندیشی شود.

وی ادامه داد: تأمین نیروی کار در صنایع با استفاده از مدیریت صحیح اتباع امکان پذیر خواهد بود؛ در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از مهاجرین به استان قم آمده‌اند که اگر 10 درصد از اتباع به صورت رسمی وارد فضای کار بشوند، مشکلات استان رفع می شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر اینکه ورود اتباع از جهات مختلف از جمله آموزش، بهداشت و اسکان باید مورد توجه قرار گیرد گفت: مسئله اشتغال مهاجرین به نحوی که مورد تأیید سازمان‌های متولی باشد نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا صنایع استان نیز بتواند طرح‌های توسعه ای خود را با در نظر گرفتن شرایط موجود و بدون نگرانی در مورد تأمین نیروی کار اجرایی کند.

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها