اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

گزارش تصویری | بازدید نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از نمایشگاه فرش دستباف قم

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها