اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

اطلاعیه | تصویب نامه هیات وزیران / رفع موانع تولید رقابت پذیر

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم، هیئت وزیران در جلسه 1402/11/8 به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی و تایدییه وزارت نیرو به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوباتی داشت؛

برای اطلاع از جزئیات، فایل زیر را بارگیری نمایید.

tasvibnameh

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها